Responsive image

GABAY PARA SA DRIVE THRU VACCINATION NG BIÑAN


TANONG:
Gusto kong magpabakuna sa pamamagitan ng DRIVE THRU paano ang aking gagawin?
SAGOT:
1. Magparehistro online sa COVAC REGISTRATION, at hintayin and verification code na matatangap thru text message.
2. Mag book ng schedule online sa BIÑAN CITY COVAC BOOKING.
3. Sundin at tandaan ang instructions sa online booking.
4. Hintayin ang txt o tawag mula sa city health office upang makumpirama ang iyong shedule.
TANONG:
Nakapag book na ako ng schedule online ano ang proseso sa araw ng bakunahan?
SAGOT:
Pumunta sa nakatakdang oras ng appointment.

Pagdating sa drive thru:
 
1. Iparada ang sasakyan sa nakalaang space para sa sasakyan.
2. Ipakita ang valid id at vaccination form sa naka assigned na health worker (maaaring mag tanong kung may mga katanungan pa patungkol sa bakuna).
3. Kukuhanan ng vital signs at i screen ng doctor.
4. Pirmahan ang consent form
5. Pagbabakuna
6. Manatili sa parking/designated post monitoring area para ma obserbahan.
TANONG:
Saan matatagpuan ang Biñan City COVAC Drive Thru?
SAGOT:
Sa kasalukuyan matatagpuan ito sa Southwoods Mall, Barangay San Francisco, Binan, Laguna.
TANONG:
Maari bang magpabakuna kung ikaw mismo ang mag mamaneho ng sasakyan?
SAGOT:
Tanging ang pasahero lamang ang pahihintulutang mabakunahan sa Drive-Thru, upang masiguro ang kaligtasan ng mga nabakunahan.
TANONG:
Magkakaroon ba ng ibang vaccination drive thru sa lungsod ng binan?
SAGOT:
Pinag aaralan pa sa ngayon ng ating lungsod, kung madadagdagan ang drive thru vaccination site.
TANONG:
Anong oras ito nag ooperate?
SAGOT:
Sa kasalukuyan ito ay nag ooperate mula 8: 00 am hanggang 3:00 pm, ang dami at bilang ng babakunahan ay nakadepende sa supply ng bakuna mula sa National Government o ng Department of Health.
TANONG:
Ano ang mga sasakyang maaaring tanggapin?
SAGOT:
Maaaring tanggapin ang mga sasakyan tulad ng kotse, tricycle, e bike basta kasama ang senior citizen, pwd o taong may comorbidity na mayroong schedule o text notification.
TANONG:
Maaari bang pumunta ang hindi naka schedule?
SAGOT:
Hindi po tatanggapin sa drive thru kung hindi naka schedule or nakapag book ng appointment.
TANONG:
Paano yung mga walang sasakyan pero nais magpabakuna?
SAGOT:
Mayroon po tayong fixed vaccination site, maari pong doon magpabakuna. Intayin lamang ang schedule depende sa priority groups na kinabibilangan para sa Southwoods Mall, mayroon din fixed vaccination site sa 3rd floor cinema).