Responsive image
PAALALA BAGO MAG BOOK NG APPOINTMENT
1. SIGURADUHING NAKAPAG PA-REHISTRO SA COVAC REGISTRATION.
2. I DOWNLOAD AT I PRINT ANG VACCINATION FORM (6 PAGES - MAARING BACK TO BACK ANG PAG PRINT) AT FILL-UPAN ANG LAHAT NG MAY CHECK (✔) AT DALHIN SA ARAW NG BAKUNA.
3. PUMUNTA LAMANG SA NAKATAKDANG ARAW AT ORAS NG IYONG APPOINTMENT, DAHIL LIMITADO LAMANG ANG BILANG NG BABAKUNAHAN KADA ARAW BATAY SA SUPPLY MULA SA DOH.
4. TIGNAN SA IBABA (PASSENGER INFORMATION) KUNG ANONG MGA KATEGORYA ANG PINAHIHINTULUTANG MAG PA BOOK NG APPOINTMENT SA DRIVE-THRU SA NAPILING ARAW.
5. TANGING ANG PASAHERO LAMANG ANG PAHIHINTULUTANG MABAKUNAHAN SA DRIVE-THRU, UPANG MASIGURO ANG KALIGTASAN NG MGA NABAKUNAHAN.
6. PANOORIN ANG VIDEO PATUNGKOL SA BAKUNA
7. DALHIN ANG MGA KATIBAYAN NA NAGPAPATUNAY NG INYONG KATEGORYA KASAMA ANG ID NAMAY ADDRESS NG BIÑAN.


Appointment Information
Fields with asterisk (*) are required information.