Responsive image
PAALALA:
1. Kung kayo po ay nag palit ng cellphone number o may papaltan sa inyong registration, paki-update po ang inyong record sa pamamagitan ng pag click sa UPDATE REGISTRATION.
    *Note: Ang inyo pong iskedyul ng bakuna ay ipapadala sa pamamagitan ng SMS sa inyong cellphone number.
3. Kung kayo po ay may katanungan tungkol sa inyong REGISTRATION, maaari po kayong mag tanong sa ICT Office, Biñan o Tumawag sa (049) 523-5443 at 09162213074.

Search Filter


Search Result


Full Name Barangay