Responsive image
PAALALA BAGO MAG PATULOY:
1. Siguraduhing nakahanda na ang inyong Sinumpaang Salaysay, Valid ID (Voter's ID, OSCA ID o iba pang Valid na ID), Lagda, at Litrato na gagamitin sa bagong Senior Citizen ID.
2. Lahat ng may asterisk (*) ay kailangang punan ng laman.
3. Kung kayo po ay may katanungan maaari kayong mag mensahe sa opisyal na Facebook page ng Pensyon ni Lolo at Lola - City of Biñan.

Personal na Impormasyon ng Senior Citizen
I-upload ang mga sumusunod: